Rejestracja do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych

30 czerwca 2021 roku był terminem przejściowy dla:

 

  • podmiotów, które w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych,

  • pośredniczących podmiotów węglowy i pośredniczących podmiotów gazowych, które prowadzą działalność na podstawie powiadomienia złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego,

  • podmiotów zużywających nieprowadzących działalności gospodarczej, które nie jest osobą fizyczną i zużywa zwolnione od akcyzy paliwa lotnicze, paliwa żeglugowe, gaz LPG,

na zarejestrowanie się w CRPA.

      W związku z tym mając na uwadze bezpieczeństwo transakcji w Petrodom Paliwa Sp. z o.o. Sp. k. oraz działanie zgodnie z przepisami wprowadzamy obowiązek dostarczenia przez klienta potwierdzenia Państwa firmy z listy PPW w CRPA, lub jeśli Państwa firma nie została jeszcze zarejestrowana w CRPA, ale złożyli Państwo wniosek prosimy o przesłanie dokumentu potwierdzającego złożenie wniosku „Wniosek o aktualizację danych podmiotu w SISC” .

Jeżeli nie otrzymamy od Klienta wymienionych wyżej dokumentów będziemy zmuszeni doliczyć akcyzę w wysokości 30,46 zł netto/tona.

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w CRPA

  • zaloguj się do konta na https://www-2.puesc.gov.pl/,

  • przejdź na zakładkę Mój pulpit>moje dane,

  • wyświetl z menu Wyszukaj podmiot,

  • wpisz w filtr wyszukiwania numer NIP podmiotu i wybierz przycisk 'Filtruj’,

  • kliknij na numer IDSISC, który wyświetli dane podmiotu,

  • wyszukaj zakładkę 'Dane akcyzowe podmiotu’ i rozwiń ją (wybierz czerwony trójkąt po prawej stronie).

 

Źródło informacji https://www-2.puesc.gov.pl/