Korzyści ze współpracy

Korzyści ze współpracy

  • Doradztwo cenowe i asortymentowe dające dodatkowe oszczędności rzędu kilku groszy na litrze
  • Możliwość alternatywnego tankowania na stacjach paliw dla klientów hurtowych
  • Sprawna logistyka i ciągłość zaopatrzenia
  • Przygotowanie pojazdów kontrahenta do sezonu zimowego
  • Fachowa opieka handlowca

Bezpieczeństwo

Przedsiębiorstwo spełnia przesłanki należytej staranności w doborze kontrahentów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów. Przedsiębiorstwo Petrodom posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę 5 mln zł. Zabezpieczającą klientów w przypadku szkód powstałych w wyniku ewidentnej wady jakościowej paliwa. Petrodom umożliwia dostęp do świadectwa jakości produktu.  Na życzenie Klienta przy dostawie są pobierane próby jakościowe. Petrodom rzetelnie reguluje zobowiązania podatkowe.