Formy współpracy

Petrodom oferuje kilka form współpracy dostosowanych do zróżnicowanych wymagań Klientów.

Gotówka

Płatność gotówkowa to najszybszy i najwygodniejszy sposób zakupu paliw oferowanych przez Petrodom. Polecamy ją tym wszystkim, którzy chcą ograniczyć formalności do minimum i dokonać transakcji w najszybszy możliwy sposób. Przy wyborze płatności gotówkowej niezbędne dokumenty to:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Zamówienie

Kredyt kupiecki

Klientom, którym zależy na zakupie oferowanych przez nas paliw z odroczonym terminem płatności oferujemy kredyt kupiecki. Dla otrzymania kredytu kupieckiego niezbędne jest zawarcie z nami umowy handlowej. Do zawarcia umowy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Złożenie zabezpieczenia (weksel, gwarancja bankowa, hipoteka, blokada środków, etc.),
 • Zaświadczenie z ZUS i Urzędu Skarbowego o braku zaległości płatniczych,
 • Skrócone sprawozdanie finansowe (F01 lub PIT);

Przedpłata

Klientom, którzy chcą uniknąć kosztów i formalności związanych z uzyskaniem kredytu kupieckiego polecamy dokonanie przedpłaty. W takim przypadku jedyne wymagane dokumenty to:

 • W przypadku firm zajmujących się sprzedażą paliw – koncesja na obrót paliwami płynnymi wydana przez Urząd Regulacji Energetyki,
 • W przypadku firm kupujących paliwo na potrzeby własne – oświadczenie o zakupie na potrzeby własne,
 • Wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 • Decyzja o nadaniu numeru NIP,
 • Zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacyjnego REGON,
 • Zamówienie