Pakiet przewozowy

Szanowni Państwo,

Od dnia 18.04.2017 zacznie obowiązywać ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U z 2017 r. Poz.  708. z późn. Zm.). Ustawa nakłada obowiązek rejestracji drogowego przewozu towarów: oleju napędowego, oleju grzewczego, a także benzyn. Obowiązek dotyczy m.in. przewozów na terenie kraju.

Ustawa bezpośrednio dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy spółką Petrodom Venna Spółka z .o.o. Sp. k. i jej kontrahentami.
Poniżej przedstawiamy ustawową definicję uczestników obrotu paliwami ciekłymi oraz nowo wprowadzane obowiązki poszczególnych podmiotów systemu monitorowania przewozu towarów (art. 5, 6 i 7):

Podmiot wysyłający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca:

  • Dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT:
    • Ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku gdy jest dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu odbierającego,
    • Uprawniona do reprezentowania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia przewozu – w przypadku gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów,
  • Wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT
  • Eksportu towarów w w rozumieniu ustawy VAT

Przewoźnik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów.

Podmiot odbierający (kontrahent) – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu towarów lub nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy VAT.

Towary podlegają monitorowaniu, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów.
Podmiot wysyłający przed rozpoczęciem przewozu towaru, przesyła do rejestru zgłoszenie, uzyskuje numer referencyjny (SENT) dla zgłoszenia i przekazuje przewoźnikowi oraz podmiotowi odbierającemu.

Podmiot odbierający (kontrahent) uzupełnia zgłoszenie o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. (numer SENT + klucz zamykający)

W celu potwierdzenia odbioru towaru, należy utworzyć konto (zarejestrować się) na platformie PUESC, znajdującej się pod adresem: www.puesc.gov.pl.
Konto może założyć wyłącznie osoba fizyczna i jest to jedyny krok wymagany do potwierdzenia odbioru dostawy.

Rekomendujemy dokładne zapoznanie się z nowymi przepisami i staranne przygotowanie się do nadchodzących obowiązków.

Pomoc w obsłudze platformy HELP-DESK
e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
tel: +48 33 483 20 55

Dokładna treść ustawy znajduje się:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/708/1

W celu ułatwienia procesu rejestracji na portalu PUESC, przygotowaliśmy Państwu instrukcję przedstawioną w załączeniu.

INSTRUKCJA PUESC

SENT instrukcja rejestracji na PUESC_20170410