Komunikat w sprawie preautoryzacji

Na automatycznych stacjach paliw – gdzie płatność dokonywana jest przed zatankowaniem – transakcje dokonywane przy użyciu kart płatniczych odbywają się na zasadzie preautoryzacji. Preautoryzacja karty płatniczej to czasowe zablokowanie środków na rachunku bankowym klienta na poczet deklarowanej płatności za zakup paliwa.

Zablokowanie kwoty dokonywane jest przez Bank który wydał kartę płatniczą. Rozliczenie płatności następuje w momencie pobrania paragonu. Po rozliczeniu obowiązkiem banku jest zwolnienie blokady środków (preutoryzacji) na rachunku bankowym klienta. W zależności od banku oraz rodzaju posiadanej karty Visa, Mastercard czy Diners Club zwolnienie blokady może następować w różnym czasie (maks kilka dni). Dokładnie opisuje to „Regulamin rozliczania transakcji przy użyciu kart płatniczych” każdego banku. Z doświadczeń naszych Klientów wynika, że najdłużej rozliczenia dokonuje Bank Pekao SA i Bank Pocztowy.

Proszę być jednak pewnym, że zapłata nie zostanie pobrana podwójnie.

W razie wątpliwości Klient winien kontaktować się z bankiem, który wydał kartę płatniczą w celu wyjaśnienia, kiedy bank dokona zwolnienia blokady środków na Państwa rachunku bankowym.