Instrukcja PUESC

Szanowni Państwo,
Obowiązująca ustawa o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U z 2017 r. Poz.  708. z późn. Zm.) wprowadza kolejne zmiany dotyczące podmiotów wysyłających i odbierających. Ustawa bezpośrednio dotyczy transakcji zawieranych pomiędzy spółką Petrodom Paliwa Spółka z .o.o. i jej kontrahentami.

W celu ułatwienia procesu rejestracji na portalu PUESC, przygotowaliśmy Państwu instrukcję przedstawioną w załączeniu.

PUESC – EKLIENT 2019