Wartość Paliwa Przejściowego w Okresie Jesienno-Zimowym

Szanowni Kierowcy, chcielibyśmy Was poinformować o istotnych kwestiach związanych z paliwem w okresie przejściowym w jakim obecnie jesteśmy. Zgodnie z obowiązującą normą, paliwo przejściowe, które można nabyć w okresie od 1 października do 31 października, jest specjalnie dostosowane do wymagań klimatycznych i temperatur panujących w tym czasie. Warto zdawać sobie sprawę, że zakup paliwa przejściowego […]

Komunikat w sprawie preautoryzacji

Na automatycznych stacjach paliw – gdzie płatność dokonywana jest przed zatankowaniem – transakcje dokonywane przy użyciu kart płatniczych odbywają się na zasadzie preautoryzacji. Preautoryzacja karty płatniczej to czasowe zablokowanie środków na rachunku bankowym klienta na poczet deklarowanej płatności za zakup paliwa. Zablokowanie kwoty dokonywane jest przez Bank który wydał kartę płatniczą. Rozliczenie płatności następuje w […]