Bezpieczeństwo

Przedsiębiorstwo spełnia przesłanki należytej staranności w doborze kontrahentów zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów

Przedsiębiorstwo Petrodom posiada polisę ubezpieczeniową na kwotę 5 mln zł. Zabezpieczającą klientów w przypadku szkód powstałych w wyniku ewidentnej wady jakościowej paliwa. Gwarantujemy dostęp do świadectwa jakości produktu na każdą prośbę klienta.  Na życzenie Klienta pobieramy próby jakościowe przy dostawie.